• knife set
 • feed

  ห่างไปนาน หลังจากเข้า exteen ไม่ได้เกือบอาทิตย์ ก่อนจะเริ่มลองมาทำโพลเล่นๆ กันก่อนครับ (โพลเจ๊งแล้วตอนอัป exteen เศร้า)

  ปัญหาที่เจอกันบ่อย เวลาออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วอ่านกันไม่ถูก หรือไม่รู้ว่าไม่ถูก เพราะว่าเราไม่รู้แน่ชัดว่าแต่ละตัวอักษรออกเสียงได้หลายแบบ ซึ่งภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทยที่แต่ละตัวอักษร สามารถอ่านได้หลายแบบเช่น c ในคำว่า center อ่านเสียง [ซ] ขณะที่ c ในคำว่า computer ออกเสียงเหมือน [ค] แต่ถ้าเจออักษร d ที่ออกเหมือนเสียง [ j ] ในคำว่า education ก็คงจะงงและอ่านผิดกันโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ก็ยังมีตัวอักษรอังกฤษสองตัวสามตัว ที่อ่านเป็นเสียงเดียวอย่าง kn ในคำว่า know, wh ในคำว่า who, gh ในคำว่า rough, ght ในคำว่า night ซึ่งในรูปแบบนี้ภาษาไทยก็ไม่มีเช่นกัน หรือแม้แต่ตัวอักษรที่เขียนมาแต่ไม่ออกเสียง อย่างเช่น h ใน vehicle, r ใน iron, p ใน receipt และอีกหลายคำมากมาย ซึ่งไม่ว่าตัวอักษรเดียวออกเสียงได้หลายอย่าง หรือว่าหลายตัวอักษรออกรวมเป็นหนึ่งเสียง หรือตัวไม่ออกเสียง ถ้าเรารู้หลักว่าอักษรไหน ออกเสียงไหนก็จะเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ เราเองก็สามารถอ่านออกเสียงคำที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ง่าย

  ในเอนทรีนี้จะใช้ระบบไอพีเอ หรือในชื่ออย่างเป็นทางการว่า "สัทอักษรสากล" เข้ามาช่วย แสดงสัญลักษณ์ของเสียง ซึ่งระบบนี้มีการใช้กันทั่วโลก (ก็เรียกสากลนี่เนอะ) โดยตัวอักษรที่อาจไม่คุ้นเช่น ʃ (เหมือนเครื่องหมายอินทิเกรต) แสดงถึงเสียง sh ขณะที่ tʃ แสดงถึงเสียง ch ถ้าใครได้อ่านเรื่อง sh-ch ในเอนทรีก่อนหน้า อาจจะอ๋อได้ทันทีว่าทำไมเสียง ch ถึงออกเสียงเหมือน t+sh นอกจากนี้ก็ยังมีเสียง dʒ ซึ่งใช้แทนเสียงของตัวอักษร j โดยเวลาออกเสียงจะเหมือนเสียง [จ] กับ [ย] รวมกันเป็นเสียงเดียว ŋ ใช้แทนเสียง [ง]  และเสียงเจ้าปัญหา ตัว th ที่ออกเสียงได้ 2 แบบคือ θ อย่างใน thin (ออกคล้าย [ท]+[ต] แต่ก่อนออกเสียงต้องเอาฟันกัดลิ้นก่อน) และเสียง ð อย่างใน that (ออกคล้าย [ด] แต่ก่อนออกเสียงเอาฟันกัดลิ้นเช่นกัน) ซึ่งสรุป เสียงพยัญชนะของภาษาอังกฤษทั้งหมดมาเป็นตารางด้านล่าง  ซึ่งมีการสะกดไทยกำกับตามรูปแบบการถอดศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน เผื่อใครสนใจด้วย โดย

  • เครื่องหมายขีดมีสองความหมายคือ
   • เครื่องหมายขีดต่อจากตัวอักษร หมายถึงคำนั้นต้องเป็นคำแรกสุดของประโยคเท่านั้น เช่น j- ใน jumper
   • เครื่องหมายขีดนำหน้าตัวอักษร หมายถึงคำนั้นไม่สามารถเป็นคำแรกสุด เช่น -ck ใน sick และ ticket
  • ไม่รวมคำจากภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
  สะกด เสียง (IPA) ตัวอย่าง คำสะกดไทย หมายเหตุ
  b /b/ bit  
  c นำหน้า e, i, y /s/ centre, city, cyst, face, prince  
  c /k/ cat, cross  
  c /tʃ/ cello พิเศษ
  -cc นำหน้า e หรือ i /ks/ accept -กซ  
  -cc /k/ account -กค  
  ch /tʃ/ chin  
  ch /k/

  /ʃ/
  chord, archaic

  machine, parachute, chef


   
  -ck /k/ tack, ticket  
  ct- /t/ ctenoid  
  d, -dd /d/ dive, ladder  
  d /dʒ/ graduate, gradual ย หรือ -ดย เสียงที่เกิดไม่บ่อย
  -dg /dʒ/ ledger  
  f, -ff /f/ fine, off  
  f, -ff /v/ of  
  g นำหน้า e, i, y /dʒ/ gentle, magic, gyrate, page, college  
  g นำหน้า e, i, y /g/ get, give, girl, begin  
  g, -gg /g/ go, great, stagger  
  gh- /g/ ghost, ghastly  
  -gh dough, high ไม่ออกเสียง
  ไม่เขียน
   
  -gh /f/ laugh, enough  
  -ght /t/ right, daughter, bought ท (ตำแหน่งอื่น)

  ต (ท้ายคำ)
   
  gn- /n/ gnome, gnaw  
  h- ตาม ex exhibit, exhaust ไม่ออกเสียง
  ไม่เขียน
   
  h- ตาม ex /h/ exhale  
  h- /h/ he, alcohol  
  h- vehicle, honest, hono(u)r ไม่ออกเสียง
  ไม่เขียน
   
  j- /dʒ/ jump, ajar  
  k /k/ key, bake ค (คำห้น้า)

  ก (กลางคำ)

  ก (ท้ายคำ)
   
  kn- /n/ knee, knock  
  l, -ll /l/ line, hall  
  m, -mm /m/ mine, hammer  
  -mb /m/ climb, plumber  
  mn- /n/ mnemonic  
  -mn /m/ hymn, autumn  
  -n นำหน้า /k/ /ŋ/ link, plonk, anchor  
  n, -nn /n/ nice, funny  
  -ng /ŋ/ long, singing  
  -ng /ŋg/

  /ndʒ/
  England, finger, stronger

  danger, passenger


   
  p, -pp /p/ pill, happy

  ป (ท้ายคำ)
   
  ph /f/ physical, photograph  
  ph /p/ Phuket

  /v/ Stephen
  พ,ภ

   
  pn- /n/ pneumonia, pneumatic  
  ps- /s/ psychology, psychic  
  pt- /t/ ptomaine  
  q /k/ Iraq ค (ต้นคำ)

  ก (ท้ายคำ)
   
  r-, -rr /ɹ/ ray, parrot  
  r- iron ไม่ออกเสียง
  ไม่เขียน
   
  rh, -rrh /ɹ/ rhyme, diarrhoea  
  -r, -rr, -rrh
  เมื่อไม่ได้ตามด้วยเสียงสระ
  ∅ อังกฤษบริติช

  /ɹ/ อังกฤษอเมริกัน
  bar, bare, catarrh  ร  
  -s- ระหว่างสระ /z/ rose, prison  
  -s- ระหว่างสระ /s/ house, base  
  -s ตามด้วยเสียงไม่ก้อง
  /s/ pets, shops  
  -s ตามด้วยเสียงก้อง /z/ beds, magazines  
  s, -ss /s/ song, ask, message

  ส (ท้ายคำ)
   
  s, -ss /z/ scissors, dessert, dissolve

  ส (ท้ายคำ)
   
  s, -ss /ʃ/ sugar, tissue

  ส (ท้ายคำ)
   
  sc- นำหน้า e, i, y /s/ scene, scissors, scythe

  ส (ท้ายคำ)
   
  sc- นำหน้า e, i, y /sk/ sceptic สก- หรือ สค-  
  sch- /sk/ school สก- หรือ สค-  
  sch- /ʃ/ schist, schedule (สามารถออกเสียง /sk/)  
  sch- /s/ schism
  เสียงที่เกิดไม่บ่อย
  sh /ʃ/ shin  
  t, -tt /t/ ten, bitter  
  -tch /tʃ/ batch, kitchen -ตช  
  th /θ/

  /ð/
  thin

  them

   
  th /t/ thyme, Thames  
  v, -vv /v/ vine, bovver  
  w- /w/ we  
  w- sword, answer ไม่ออกเสียง
  ไม่เขียน
   
  wh- นำหน้า o /h/ who, whole  
  wh- /w/ wheel  
  wr- /ɹ/ wrong  
  x- /z/ xylophone  
  -xc นำหน้า e หรือ i /ks/ excellent, excited -กซ  
  -xc /ksk/ excuse -กค  
  -x /ks/ box -กซ์  
  y- /j/ yes  
  z, -zz /z/ zoo, fuzz  

  อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงรู้กันแล้วนะครับว่า education อ่านว่าอย่างไร ถ้ายังไม่แน่ใจลองกดฟังเสียงของคำนี้ได้ที่ เอนคาร์ตา (-tion จะออกเสียงเหมือน เชิ้น) ว่าไปแล้วเขียนในนี้เสร็จ เดี๋ยวเอาข้อมูลส่วนนี้ไปลงวิกิพีเดียไทยเลยดีกว่า เผื่อคนอื่นที่เข้าวิกิพีเดียจะได้อ่านด้วย ส่วนเสียงสระ และเสียงพยัญชนะควบสระ เดี๋ยวจะตามมาทีหลังครับ

  ถ้าเจอข้อผิดพลาดฝากบอกด้วยครับเอนทรีนี้ยาวผิดปกติ ขอบคุณที่ติดตามอ่าน โครงการ A ยันไปถึง Z ครับ

  ป.ล. อัปเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเร็วปรื้ดๆ เลย เว็บมาสเตอร์แชมป์@exteen นี่สุดยอดเลยครับ น่าจะไปเป็นรมต.กระทรวงไอซีสองที

  //: แก้ไขตารางใหม่ ให้อ่านง่ายขึ้น แก้ปัญหาตาลายครับ

  เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและจดจำ
  sad smile

  #19 By yao (61.90.79.233) on 2008-03-12 23:32

  ตาลายยกับตารางงงง
  .....คิดว่าอ่านว่า"อีดูเค้เชิ่น" แหงะ เดามั่ว

  #18 By lullscreen on 2008-03-12 20:51

  กดฟังไม่ได้อ่ะค่ะ
  มันอ่านว่า เอ-ดิว-เค-เชิ้น ป้ะ

  #17 By =*MoonShiNe Ze*= on 2008-03-12 20:15

  กดอ่านได้ทั้ง2แบบอ่ะ
  ภาษาปะกิดยิ่งเก่งๆอยู่sad smile

  #16 By lullaby. on 2008-03-12 16:50

  อิๆ เหมือนกับว่าเห็นตารางนี้จากที่ไหนซักแห่งแล้ว แต่เยี่ยมเลยครับที่เอามาแบ่งปันกันที่นี่ให้หลายๆคนทราบกัน หลายอย่างผมเองก็เพิ่งมาสังเกตจึงเข้าใจชัดเจนขึ้นก็จากตารางนี้แหละครับ

  ป.ล. หลังจากอัปเซิร์ฟเวอร์แล้ว ค่อยใช้ได้หน่อยครับ เหอะๆ

  #15 By Iced Tea on 2008-03-12 13:43

  มึนไปเลย แต่มีประโยชน์จัง Hot! Hot! sad smile

  #14 By - -TuMmY- - on 2008-03-12 11:56

  เม้นไว้ก่อนเดี๋ยวมาอ่านน่ะค่ะ แต่โหวตไปแล้ว น่าสนใจดีค่ะ

  Hot! Hot!

  #13 By * 예인 เยอิน * on 2008-03-11 23:32

  เคยเรียนตารางนี้นานแล้วคะ
  แต่มัน...ยิ่งต้องจำสัญลักษณ์เพิ่ม

  แย่กว่าเก่า

  #12 By koyubi on 2008-03-11 23:04

  มีประโยชน์มากconfused smile

  #11 By zero-be on 2008-03-11 21:46

  ดูไปก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี

  #10 By WhiteMapleS on 2008-03-11 21:01

  ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ

  แต่เราอ่าน "เอดดิวเค้เชิ่น" (สเตรส "เค้") มาตลอดเลยอ่ะsad smile

  ป.ล. นับถือจริง ๆ นะคะ ที่สามารถนำมาสรุปให้ดูได้ถึงขนาดนี้ค่ะ (ถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้คือตาราง Phonetic ที่เคยเรียนสมัยมัธยมหรือเปล่าคะเนี่ย)surprised smile
  แต่ เห็นตารางแล้วตาลายเหมือนคนอื่น ๆ เช่นกันค่ะsad smile

  #9 By sora no hime★空のひめ on 2008-03-11 19:10

  ตาลายมากมายwink

  #8 By white paladin on 2008-03-11 18:45

  ฉัน
  เกลียด
  โฟเนติก  กรี้ดๆ

  #7 By Jasmine✿Lala~ on 2008-03-11 17:50

  น่าเอาไปใส่ใต้คาราโอเกะ ให้ออกเสียงร้องได้ชัดเจนขึ้นนะครับ

  #6 By on 2008-03-11 15:57

  ทุก ๆ คนที่อยู่รอบข้างดิฉัน ทุก ๆ คนเลย ออกเสียง h ว่า เฮ็ด

  ไม่ว่าจะจบจากโรงเรียนไหน ภาคไหน แต่ทุกคนเหมือนกันเลย

  และเมื่อดิฉันออกเสียงว่า เอช ทุกคนจะถามว่า เอช ไหน

  ดิฉันทักจนเลิกทักแล้วค่ะ เพราะดูแล้วตัวเองเป็นคนน่ารำคาญมาก sad smile

  อีกทั้งเมื่อเจอแบบนี้เข้าไปหลาย ๆ ปีก็เริ่มระแวงแล้วค่ะว่า ตัวเองแหละเรียนมาผิด question

  #5 By Mrs. Holmes on 2008-03-11 13:55

  ไม่รู้นะครับ ว่ามันอ่านว่าอะไรกันแน่ๆ แต่ที่รู้รู้เมื่อกี๊ถามแฟน ซึ่งเป็นคนอังกฤษ ชีบอกว่า อีดุเค้ฉั่น

  #4 By ขุนกระบี่ on 2008-03-11 12:43

  =3=) ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
  หนูอ่าน "อิดูเคชั่น"... ส่วนตารางเห็นแล้วตาลายเช่นกัน sad smile

  #3 By Airin on 2008-03-11 12:10

  เห็นตารางแล้วตาลาย sad smile

  ที่จริงน่ามีสอนในโรงเรียนมั่งนะ
  ใช้เรียนการออกเสียงได้ทุกภาษาเลย

  ---
  http://arthuran.net

  #2 By arthuran on 2008-03-11 10:36

  ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าเลือกไม่ผิดอ่ะ

  #1 By ตุ้มเป๊ะ on 2008-03-11 08:15